You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az ETML története

Az ETML története


A kezdeti időkben az ERTMS program főként a biztonsági és a technikai szempontokra fókuszált, elsősorban biztosítóberendezési és távközlési aspektusból, a közlekedésirányítás funkcionális és technológiai szemléletének alapos kimunkálása nélkül.  Az 1998-ban útjára indított, az EU és az UIC finanszíroztaETML (European Traffic Management Layer – Európai Közlekedésirányítási Szint) kialakításának fő célja beazonosítani a pán-európai vasúti közlekedés irányításának funkcionális és technikai lehetőségeit. Ennek érdekében az ERTMS aktuális előrehaladásának figyelembe vételével felmérik a közlekedésirányításban jelenleg alkalmazott eszközöket, technikákat és technológiákat. Az ETML esetében is a fő feladat a funkcionális rendszerkövetelmények részletes meghatározása, és azok széles körben való ismertetése.